...

Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

015 341 129
osnovnaskolasvsava@gmail.com Драгише Пењина 31, Шабац

Т.Р. за донације: 840-4354760-02

ОШ Свети Сава

015 341 129

osnovnaskolasvsava@gmail.com

Драгише Пењина 31, Шабац